Water in Nederland

Water in Nederland

Weetjes over je water, feiten en wistjedatjes over het spul wat uit de kraan en/of fles komt. Het lijkt van vanzelfsprekend  maar hoe zit het eigenlijk nu met water in Nederland?

Water in Nederland

Nederland Water

Laten we beginnen met water in Nederland. Nederland heeft veel water, heel veel. Dat is bekent. Maar hoeveel dan eigenlijk? Nederland leeft met water… Een groot deel van Nederland leeft onder de zeespiegel, maar ook verdienen we lekker aan ons water. Het land staat vol met dijken en duinen die het water tegenhouden, en we rekenen er op dat deze het allemaal blijven volhouden. Deltawerken, afsluitdijk, Almere.. enzovoort..

De afsluitdijk is bijvoorbeeld 30 km lang en 90 meter breed. En niet alleen een dijk, maar ook een belangrijke verbindingsweg tussen west en noord Nederland. In 1927 zijn ze al begonnen met bouwen, in 1932 was de dijk klaar. Voor dat er dijk er was, sprak men nog over de Zuiderzee  Vissersdorpen langs de kust van de Zuiderzee hadden veel problemen met het water en de stormen van de Noordzee. Omdat er naar de eerste wereld oorlog meer landbouwgrond nodig was, waren er toen al plannen in 1891 om de afsluitdijk te plaatsen. Toen er in 1913  een grote overstroming was, ging de kogel door de kerk. De afsluitdijk werd gebouwd. Door de afsluitdijk zijn er dingen veranderd. Zout water is zoet geworden en daardoor zijn er ook vissen e.d. verdwenen. Maar door het zoete water nu weer aangevuld met andere soorten vissen, planten en dieren..

De  Deltawerken zijn gestart na de grote overstroming in 1953. De dijken die er toen stonden konden deze springvloed niet aan en grote delen van Zeeland en Noord-Brabant kwamen onder water te staan. Zo snel mogelijk werden de dijken gerepareerd, maar iedereen wist dat, dat niet genoeg zou zijn. Vandaar werd er begonnen met de stormvloedkering, een afsluitbare dijk, die het water in Nederland tot de dag van vandaag gecontroleerd binnen laat, en buiten houdt.

Dit zijn 2 van de grootste projecten die het water in Nederland buiten de deur houden.

Hardheid water

Je heb het vast wel eens gehoord, de hardheid van water. Wat is dit nu eigenlijk, water is toch niet ‘hard’?

Wat hier bedoeld word is de hoeveelheid metaal-ionen, veelal magnesium- en calciumcarbonaat, maar ook bicarbonaten en sulfaten. ‘Hard’ water is niet ongezond, maar heeft wel in vloed op de werking van o.a. verwarmingselementen.

In Nederland mag de hardheid van water niet te hoog, en niet te laag zijn. Afhankelijk van de bron van het water, verschilt ook de hardheid. Het waterleidingen bedrijf neemt maatregelen om de hardheid van het wat op het juiste peil te krijgen. Zo is heeft het water wat uit de kraan komt een hardheid van hardheid van 8,4 dH.

Het moraal van dit verhaal is vooral dat de hardheid van water invloed heeft op je kranen, servies en dat soort zaken. Vandaar dat Nederland dit beïnvloed.