Schulden in Nederland

Schulden

Over Jongeren en Schuld, het Schulden Aflossen, Hoe zit het met verjaring van  schulden , weetjes over studieschuld. Wat is eigenlijk de gemiddelde schuld en het aantal schuldeisers?

Gemiddelde schuld per Nederlander

gemiddelde schuldHoe staan we er eigenlijk voor tegenover de buurman? 1 op de 6 huishouden heeft nu schulden, bij een half miljoen gezinnen geeft dit ook problemen, de aantallen zijn de laatste tijd er toegenomen. Zo waren er in 2009, 890.000 huishoudens met schulden, en waren dat er in 2012 al 1,2 miljoen.

De gemiddelde schuld van een Nederlander is 32.500 euro. De teller van het aantal schuldeisers staat gemiddeld op 13 stuks. Dit blijkt uit de cijfers van het NVVK.

Jongeren en Schulden

schulden jongerenDe jeugd heeft de toekomst.. Maar nemen hun schulden mee..In 2012 vroeg 12% van de jongeren tussen de 18 en 25 jaar schuldsanering aan.1 op de 6 jongeren heeft schulden. Deze bedroeg in 2012 gemiddeld € 1256,-.

1 op de 10 jongeren leent (naast studie financiering) geld van ouders, vrienden en/of een financiële instelling. Volgens nibud blijkt dat iemands houding en vaardigheden vaak de oorzaak van de schulden zijn. De behoefte om te plannen en sparen is nog niet hoog. Ook een impulsieve, verleidingsgevoelige en statusgevoelige houding speelt mee. Reclame en trends hebben hier bij ook een invloed op het gedrag.

Studieschuld

studieschuld38% van de jongeren had in 2012 een rentedragende lening. Gemiddeld lenen deze studenten €365,- per maand. De gemiddelde studieschuld ligt op  €14.500.

De afgelopen 5 jaar loopt dit op, de studenten lenen gemiddeld  €4000,- meer. In 2006 waren er nog 4 studenten een schuld van meer dan honderdduizend euro, tegenwoordig zijn dat er meer dan 25!

Verjaring Schulden

verjaring schuldenVerjaring van schulden..Kan dat? En hoe zit dat?? Schulden kunnen verjaren als de schuldeiser een aantal jaar de schulden niet opeist. Dat betekent dat je die periode geen betaling of een aanmaning ontvangt.  De termijn gaat in op het moment dat de schuld ontstaat of op het moment dat een betalingstermijn is verstreken.

Hoelang het duurt voordat een schuld verjaart is hang af van de soort schuld. Dat kan variëren tussen de 2 en 20 jaar. De algemene termijn voor het verjaren van een schuld is 20 jaar, een belastingschuld verjaart tussen de 3 tot 12 jaar, echter verjaart een consumentenaankoop al naar 2 jaar. Bij een lening of een credit is de verjaringstermijn meestal 5 jaar. De huur en kopen op afbetaling (periodieke betalingen) verjaren het algemeen over na 5 jaar. Een verkeerde betaling, bijvoorbeeld als je te veel uitkering krijgt of als je een onbedoelde storting op je bankrekening krijgt, verjaart na vijf of twintig jaar. Dit is afhankelijk van de situatie.

Hulp bij schulden

In de schulden zitten is vervelend, zolang je de aflossingen haalt is er niets aan de hand. Maar kom je in de problemen, zoek dan hulp bij je schulden!

Hier enkele links voor hulp:

 

  • #JeugdGrapjes ™

    Oooh.. dan val ik nog best mee..